Dự án sửa chữa học viên hành chính quốc gia - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Dự án sửa chữa học viên hành chính quốc gia
Dự án Phước Thiền ĐN
Tháng Ba 19, 2017
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Tháng Ba 19, 2017

Thông tin dự án :

Địa điểm: Đường 3/2, Quận 10, TP.HCM.

Chủ đầu tư: Học Viện Hành Chính Quốc Gia

Thời gian: Tháng 09/2016.

Gọi Ngay
Bản Đồ