Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng
Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin truyền thông hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.
Tháng Tư 6, 2017
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Tháng Tư 6, 2017

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng

Số kí hiệu văn bản 24a/2016/NÐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng
Cơ quan ban hành
Phân loại

Xem chi tiết thông tư: Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ Về quản lý vật liệu xây dựng

Gọi Ngay
Bản Đồ