2500/QĐ-TTG - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
2500/QĐ-TTG
30/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017
2500/QĐ-TTG
Tháng Tư 6, 2017

2500/QĐ-TTG

Số kí hiệu văn bản 2500/QÐ-TTg
Ngày ban hành 22/12/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Quyết định

Xem chi tiết thông tư: Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Gọi Ngay
Bản Đồ