07/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
07/2016/TT-BXD
09/2016/TT-BTC
Tháng Tư 6, 2017
02/2017/TT-BXD
Tháng Ba 19, 2017

07/2016/TT-BXD

Số kí hiệu văn bản 07/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
 

Cơ quan ban hành

Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư

 

Gọi Ngay
Bản Đồ