08/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
08/2016/TT-BXD
Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Tháng Tư 6, 2017
09/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017

08/2016/TT-BXD

Các văn bản liên quan

Số kí hiệu văn bản 08/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Gọi Ngay
Bản Đồ