09/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
09/2016/TT-BXD
08/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017
10/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017

09/2016/TT-BXD

Các văn bản liên quan

Số kí hiệu văn bản 09/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Gọi Ngay
Bản Đồ