10/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
10/2016/TT-BXD
09/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017
08/2016/TT-BTC
Tháng Tư 6, 2017

10/2016/TT-BXD

Công Bố Ban Hành

Số kí hiệu văn bản 10/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
Cơ quan ban hành
Phân loại

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Gọi Ngay
Bản Đồ