16/2016/TT-BKHĐT - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
16/2016/TT-BKHĐT
16/2016/TT-BKHĐT
Tháng Tư 6, 2017
27/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017

16/2016/TT-BKHĐT

Số kí hiệu văn bản 16/2016/TT-BKHÐT
Ngày ban hành 16/12/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại Thông tư

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Gọi Ngay
Bản Đồ