30/2016/TT-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
30/2016/TT-BXD
Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Tháng Hai 10, 2020
2500/QĐ-TTG
Tháng Tư 6, 2017

30/2016/TT-BXD

Các Văn Bản Liên Quan

  • Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • 30/2016/TT-BXD
  • 2500/QĐ-TTG
  • 2500/QĐ-TTG
Số kí hiệu văn bản 30/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu
Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư

Xem chi tiết thông tư: Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

Gọi Ngay
Bản Đồ