04/VBHN-BXD - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
04/VBHN-BXD
2500/QĐ-TTG
Tháng Tư 6, 2017
03/VBHN-BXD
Tháng Tư 6, 2017

04/VBHN-BXD

Số kí hiệu văn bản 04/VBHN-BXD
Ngày ban hành 20/12/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 20/12/2016 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 20/12/2016 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Công văn

Xem chi tiết thông tư: Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 20/12/2016 của Bộ Xây dựng Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Gọi Ngay
Bản Đồ