Xưởng Bảo Minh Châu - KCN Thái Hòa - Long An - T5/2018 - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Xưởng Bảo Minh Châu – KCN Thái Hòa – Long An – T5/2018
Những tiêu chuẩn thiết kế nhà xưởng sản xuất thực phẩm
Tháng Năm 6, 2018

Tên dự án: Xây dựng nhà xưởng

Địa điểm: KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Sơn Lâm.

Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bảo Minh Châu

Thời gian thực hiện: T5/2018

Hình ảnh đang thi công:

Gọi Ngay
Bản Đồ