Nghị định 68/2019/NĐ-CP và 10 thông tư hướng dẫn đi kèm - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Nghị định 68/2019/NĐ-CP và 10 thông tư hướng dẫn đi kèm
Lễ ký kết hợp tác chiến lược Thắng Lợi – Sơn Lâm – Khánh thành Thắng Lợi Plaza
Tháng Mười Hai 5, 2019
Các màu sơn nội thất sẽ lên ngôi bởi xu hướng thiết kế hiện đại năm 2018
Phòng ngủ có phong thủy tốt sẽ mang lại giấc ngủ ngon!
Tháng Hai 11, 2020

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đi kèm với Nghị định 68/2019/NĐ-CP; Ngày 26/12/2019, Bộ xây dựng đã ban hành 10 thông tư đi kèm để hướng dẫn thực hiện Nghị định này, các Thông tư gồm có:

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng.

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

9. Thông tư số 17/2019/TT-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

10. Thông tư số 18/2019/TT-BXD Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

Trong đó, Thông tư số 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có nhiều điểm mới so với Thông tư 06/2016/TT-BXD (thông tư cũ), đáng chú ý như sau:

  • Bổ sung thêm Chi phí gián tiếp: Bổ sung thêm chi phí gián tiếp gồm: Chi phí chung, chi phí lán trại nhà tạm, chi phí các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí gián tiếp khác.
  • Không còn Chi phí Hạng mục chung: Không còn chi phí Hạng mục chung, mà các chi phí trong Hạng mục chung trước đây như chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí hạng mục chung khác (còn lại) đã được đưa vào chi phí Gián tiếp.
  • Nội suy chi phí chung theo chi phí trực tiếp: Chi phí chung được nội suy theo tổng chi phí trực tiếp của cả dự án chứ không theo chi phí xây dựng trước thuế nữa.
  • Chi phí tư vấn được tính có chi phí gián tiếp: Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng sẽ được tính theo tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trước thuế bao gồm chi phí lán trại nhà tạm, công tác không xác định khối lượng khi thiết kế, chi phí gián tiếp khác.
  • Tỷ lệ % chi phí chung cao hơn: So với Thông tư cũ số 06/2016/TT-BXD thì định mức tỷ lệ % của chi phí chung cao hơn.

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng; Tích hợp 07 bộ định mức vào nội dung Thông tư: Định mức xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, vật tư, lắp máy; Bổ sung nhiều định mức công tác mới như: Đóng cọc tre bằng máy, ép cọc robot, vận chuyển trên công trình biển đảo….; bổ sung cự ly vận chuyển lên 60km cho phù hợp với thực tế thi công.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; bổ sung một số máy mới; Đặc biệt là việc bổ sung thêm nguyên giá máy đã giúp cho các đơn vị dễ lập được giá ca máy và thiết bị thi công hơn.

Tất cả các thông tư đều có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Gọi Ngay
Bản Đồ