Tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Tổ chức huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng
Thi công nhà phố – Quận Gò Vấp – T3/2019
Tháng Ba 12, 2019
Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Tháng Tám 14, 2019

Ý thức được vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động. Do vậy:

  • Trước hết, để thể hiện sự quan tâm của tổ chức đối với vấn đề đảm bảo sức khỏe làm việc lâu dài cho người lao động.
  • Thứ hai, để đảm bảo các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
  • Thứ 3, nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động..

Chúng tôi luôn tổ chức thường xuyên các khóa huấn luyện về ATLD cho công nhân và cán bộ kỹ thuật của công ty ở mọi mặt trận, mọi địa điểm, để:

  • Chúng tôi sẽ luôn thường xuyên nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro.
  • Chúng tôi sẽ luôn nghiên cứu các biện pháp hiệu quả để khắc phục và phòng ngừa những rủi ro.
  • Chúng tôi nắm vững các quy định luật pháp về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và cách thức tuân thủ.

Khóa học diễn ra mọi lúc, mọi nơi, khi cần, và lần này, khóa học của chúng tôi diễn ra ngay trên công trường, nơi chúng tôi đang tận tâm phục vụ để tạo ra những công trình chất lượng:

 

Gọi Ngay
Bản Đồ