Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
28/2016/TT-BXD
Tháng Tư 6, 2017
Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Tháng Tư 6, 2017

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Số kí hiệu văn bản 153/2016/NÐ-CP
Ngày ban hành 14/11/2016
Ngày hết hiệu lực
Người kí Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Xem chi tiết thông tư: Nghị định số 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Gọi Ngay
Bản Đồ