Tuyển Dụng - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Tuyển Dụng

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Sơn Lâm thông báo tuyển dụng những vị trí sau:

  1. Kế toán xây dựng: 2 vị trí.
       2. Nhân viên kỹ thuật hiện trường: 1 vị trí
 Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua email: tranvan4747@gmail.com (0983.944.747)
Gọi Ngay
Bản Đồ