Tuyển Dụng - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Tuyển Dụng

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Sơn Lâm luôn tuyển dụng thường xuyên các vị trí sau, mời các ứng viên quan tâm liên hệ với công ty để biết thêm thông tin chi tiết nơi mình làm việc.

  1. Vị trí tuyển dụng:

    1. Công nhân làm việc tại công trường: 20 người.
             2. Bảo vệ tại công trình: 3 người.
                 3. Cán bộ kỹ thuật công trường: 3 người

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua email: tranvan4747@gmail.com (0983.944.747)

 

 

Gọi Ngay
Bản Đồ