Tuyển Dụng - Công ty Xây Dựng Sơn Lâm
Tuyển Dụng

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Sơn Lâm thông báo tuyển dụng những vị trí sau:

  1.  Công nhân làm việc tại công trường: 20 vị trí.
       2. Bảo vệ tại công trình: 3 vị trí.
       3. Cán bộ kỹ thuật công trường: 3 vị trí.

       4. Chỉ huy trưởng công trình: 2 vị trí.

        5. Kế toán nội bộ: 1 vị trí.

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ qua email: tranvan4747@gmail.com (0983.944.747)

Gọi Ngay
Bản Đồ